PRODHIMI I GJITHE LLOJVE TË FRACTIONS DHE TË GJITHA LLOJET E MORTARS

Kompania jonë prodhon të gjitha llojet e llaqeve të thata, për fasadat dhe brendshme të brendshme

FRAKCIONET QE PRODHOHEN NE GURORJA -Gupçin

 
Р.бр. FRAKCIONET QE PRODHOHEN NE GURORJA
1 0-4mm
2 4-8mm
3 8-16mm
4 16-32mm
5 Tampon 0-31.5
6 Tampon 0-60
7 Shtepi


PNE FIRMEN TONE RODHOHEN EDHE TE GJITHA MALTERET PER FASADA DHE INTERIER TE MBRENDSHEM