Активности

Ве известуваме дека на нашите активности на градежните работи од сферата на Нискоградба со ископи на сите видови индустриски и стамбени објекти, како и ископи за подземна инсталација.

Ве очекуваме за соработка и ке ја оправдаме Вашата доверба.

ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ НА МАКАЛБ КОМПАНИ


• Насип со сите видови на материјали од сопствен производ, тампонски слојеви од дробен камен со димензи од 0-31.5мм и од 0-63мм.
• Насипи од јаловина.
• Насипи од шлунковит материјал.
• Насип од крупен камен 60-130мм.
• Транспорт на сите видови фракции за производство на бетон.
• Малтерисување на сите видови материјали од сопствен квалитетен производ.
• Изработка на надворешни фасади со било кој вид на материјал.
• Извршување на геодетски работи, при изведба на нашите работи.
• Изработка на зелени површини.
• Изработка на разни партерни уредуванје ,тротуари, улици.

Механизација за оператива1БАГЕР CAT 320

2УТОВАРАШЧ HANOMAG 3 - 5 m3

1УТОВАРАЧ FIAT 5 m3

1ВАЛАК DYNPACK 6 - 12 Т

1ВАЛАК 2 Т

1СКИП

1ГРЕЈДЕР

1БУЛДОЗЕР CAT D-4

1БУЛДОЗЕР CAT D-6

3НИСКОНОСЕЧА 44Т

6КАМИОНИ 12 - 15 м3

7КАМИОНИ НАД 15 м3

2ЛЕСНИ КОЛИ