Aktivitetet

Aktivitetet tona ne sferën e ndërtimit të ulët dhe te larte duke filluar nga gërmimet e të gjitha llojeve të objekteve industriale dhe të banimit, si dhe gërmimet instalimeve nentoksore.

Ndertimi I ulet:


• Hapja e temeleve te objekteve te ndryshme
• Mbushje me të gjitha llojet e materijalit me prodhim tonë. Shtresa të tamponit me gurë të grimcuar me dimenzione : 0-31.5mm dhe 0-63 mm.
• Punimi i gjitha llojeve të fasadave të mbrendshe dhe të jashtme me cfardo lloji të materijalit.
• Zbatimin e punëve gjeodezike gjatë egzekutimeve të punimeve tona.
• Punimi i partereve të ndryshme , trouareve dhe rrugëve.

Maqinerija1ESKAVATOR CAT 320

2NGARKUES HANOMAG 3 - 5 m3

1NGARKUES FIAT 5 m3

1RULS DYNPACK 6 - 12 Т

1RULS 2 Т

1SKIP

1RAFSHUES

1BULDOZER CAT D-4

1BULDOZER CAT D-6

3BARRTSJA E MAQINAVE 44Т

6KAMIONA 12 - 15 м3

7KAMIONA MBI 15 м3

2MAKINA