Makineri të butë

Ngarkimi i makinës

Makinë ndarëse

Automjeti i mallrave

Ngarkimi i makinës

Automjeti i mallrave

Makalb ne pronesi te vet ka edhe gurrthyesin ne afersi te fshatit Grupcin ,Komuna e Zhelines ne autostraden Tetove Shkup Km I 14, rreth 33 km larg qytetit te Shkupit.

Gurrorja jone eshte nje nder gurrethyesit e pare ne R.e Maqedonise qe funksionon qe nga viti 2000 duke I plotesuar te gjitha standartet e parapara sipas ligjit te R.M.

Procesi I grimcimit te gurrit behet me teknologji moderne duke prodhuar frakcione te pershatshme me standardet europione te ndertimtarise, te gjitha frakcionet jane te certifikuara nga GIM(Instituti I ndertimtarise ne Maqedoni) si produkte me kualitet te larte per prodhimin e betonit te gatshem , produkteve te betonit si dhe lenden e pare per prodhimin e suvatimeve te thata.

ÇMIMORE

E FRAKCIONEVE NGA GURETHYESIN-GRUPÇIN/ për 1m3


Nr. rend Lloji i frakcionit Çmimi
1 0-4mm
2 4-8mm
3 8-16mm
4 16-32mm
5 Tampon 0-31.5
6 Tampon 0-60


Çmimi i transportit

0- 5 km --- €/1m3
0-15 km --- €/1m3
0-20 km --- €/1m3
0-25 km --- €/1m3
0-30 km --- €/1m3

Vërejtje: Çmimet janë pa llogarinë e TVSH